manometru

Măsurarea presiunii este analiza unei forțe aplicate de către un fluid (lichid sau gaz) pe o suprafață. Presiunea este de obicei măsurată în unități de forță per unitate de suprafață.

Au fost dezvoltate numeroase tehnici pentru măsurarea presiunii și a vidului. Instrumentele utilizate pentru măsurarea și afișarea presiunii într-o unitate integrată sunt numite manometre sau manometre. Un manometru este un bun exemplu, deoarece utilizează o coloană de lichid pentru măsurarea și indicarea presiunii. De asemenea, gabaritul Bourdon utilizat pe scară largă este un dispozitiv mecanic, care măsoară și indică și este probabil cel mai cunoscut tip de ecartament.

Un indicator de vid este un manometru utilizat pentru măsurarea presiunilor mai mici decât presiunea atmosferică ambiantă, care este setată ca punct zero, în valori negative (de exemplu: -15 psig sau -760 mmHg este egală cu vidul total). Majoritatea măsurătorilor măsoară presiunea relativă la presiunea atmosferică ca punct zero, astfel că această formă de citire este denumită pur și simplu "presiunea ecartamentului". Cu toate acestea, orice altceva decât cel de vid total este din punct de vedere tehnic o formă de presiune. Pentru citirile foarte precise, în special la presiuni foarte scăzute, poate fi utilizat un ecartament care utilizează vidul total ca punct zero, oferind citiri de presiune la scară absolută.